213

Boje

11550

Početna cijena u € (bez PDV-a)

7

Različiti koncepti

Compact

L

  • Duljina: 2,30 m
  • Maks. težina: 750 kg
  • Dozvola B kategorije

Compact

XL

  • Duljina: 2,80 m
  • Maks. težina: 1000 – 1300 kg
  • Dozvola B kategorije (vidjeti Najčešća pitanja)
213

Boje

13600

Početna cijena u € (bez PDV-a)

13

Različiti koncepti

213

Boje

15650

Početna cijena u € (bez PDV-a)

5

Različiti koncepti

Compact

XXL

  • Duljina: 3,40 m
  • Maks. težina: 1000 – 1300 kg
  • Dozvola B kategorije (vidjeti Najčešća pitanja)