Det körkort som krävs har allt att göra med den Högsta Tillåtna Massan (HTM) för dragfordonet + släpvagnen. Inte att förväxla med tomvikt. MTM definieras av tillverkaren under homologeringen av fordonet.

Med körkort B får du köra med en släpvagn med en HTM på upp till 750 kg, eller när summan av släpvagnens och bilens HTM inte överstiger 3500 kg. Exempel: dragfordon med 2000 kg HTM + släpvagn med 1500 kg HTM = 3500 kg, gränsen för körkort B.
Med en extra utbildning kan du dra upp till 4250 kg, alltså 750 mer. Om du kommer över detta krävs ett körkort för släpvagn (BE).