EU-direktivet 2007/46/EG omfattar regelverket, särskilt för godkännande av motorfordon och släpvagnar, och kräver att alla släpvagnar som tas i bruk från och med den 29 oktober 2012 ska godkännas. Europeiskt typgodkännande (eller EG-typgodkännande av fordon) är det förfarande genom vilket en medlemsstat i Europeiska unionen intygar att en typ av fordon, system eller utrustning uppfyller de administrativa bestämmelserna och tekniska kraven. Certifikatet om överensstämmelse (COC) intygar, som namnet antyder, att ett fordon överensstämmer med europeiska standarder och direktiv. Detta dokument upprättas av tillverkaren när ett nytt fordon lämnar fabriken. Den innehåller all information och alla detaljer om fordonet:

  • Tillverkarens namn.
  • Chassinumret, där de tre första tecknen är WMI-koden, en unik kod som ges av tillverkaren.
  • Det särskilda godkännandenumret
  • Fordonets tekniska egenskaper

Le Grand Foodtrailers är en ackrediterad släpvagnstillverkare. Alla våra modeller är godkända och uppfyller normerna. Le Grand Foodtrailers ger dig ett certifikat om överensstämmelse.