Om

Homologering och COC

Vad är homologering?

Det kallas homologering när en myndighet ger sitt tillstånd till något. Detta kan vara en domstol, en statlig myndighet eller en akademisk eller yrkesorganisation som i sitt arbete utgår från en uppsättning regler eller standarder för att avgöra om ett sådant tillstånd ska ges.

Vad är ett COC-dokument?

Ett intyg om överensstämmelse (Certificate of Conformity (COC)) är ett dokument som bevisar att det typ av fordon som tillverkats uppfyller alla tekniska krav som gällde vid den tidpunkt då fordonet tillverkades enligt dokument i den motsvarande homologeringen. En matbil kräver enligt lag (korrekt) homologering för EU. Detta innebär att med ett COC-dokument går det att registrera sina matbilar på valfri plats i EU.

Homologering, COC och Le Grand Foodtrailers

Le Grand Foodtrailers är en totalt självständig och inom EU ackrediterad tillverkare av matbilar. Alla våra produkter är därför homologerade inom EU och har vårt eget COC-intyg. Detta gör att våra matbilar kan registreras var som helst inom EU utan problem.

Om

Leveranser

Hur kommer min matbil till mig?

När du köper bilen pratar vi om huruvida du kommer att hämta fordonet själv hos någon av våra  återförsäljare eller om vi ska skicka den direkt till dig.

Om

Energi och Strömförsörjning

Vilken typ av strömförsörjning erbjuder vi i våra matbilar?

Vi kan erbjuda 3 typer av energiförsörjning:

  • 220 Volt
  • 400 volt ström
  • Gas

Vad är skillnaden mellan dessa energikällor?

I grund och botten räcker det med 220 volt för många apparater. Men när utrustningen är ansluten till samma grupp tar det för mycket ström och detta leder till strömavbrott. Av denna anledning byter vi till en strömförsörjning på 400 Volt.

På vissa platser går det inte att ansluta en matbil till elnätet eller högspänningsel. I dessa situationer erbjuder vi gas.

Det är också viktigt att tänka på vilka strömkällor som finns på de platser där du tänker använda matbilen. Den utrustning som är monterad i matbilen fungerar endast på elektricitet eller gas, inte på båda.

Om

Körkort och vikt

Vilka är reglerna när det gäller körkort och bogsering av en mattrailer?

Reglerna är samma över hela EU. Har du ett B-körkort? Då får du använda en bil till att:

  • Bogsera en trailer med en maxvikt på 750 kg (tomvikt + lastkapacitet);
  • Bogsera en trailer med mer än 750 kg om bilen och trailern tillsammans inte väger med än 3 500 kg (tomvikt + lastkapacitet).

Vad betyder det för Le Grand Foodtrailers?

Le Grand Foodtrailers har en maxvikt på mellan 1000 och 1300 kg. Så om din bil inte har något tomvikt + lastkapacitet på över 2200 till 2500 kg, kan du köra alla våra trailers med körkort B. Kontrollera hur stor massa som ditt fordon får bogsera.

Om

Garanti

Vad är vår garantipolicy?

Alla våra mattrailers levereras med en 24-månaders garanti på hela trailern.

Garanti på installerad utrustning.

På den installerade utrustningen tillämpar vi samma tidsperiod som leverantören av utrustningen specificerat.

Hur fungerar garantin?

Om problem skulle uppstå med din mattrailer kommer vi att arbeta tillsammans för att fastställa det snabbaste sättet att åtgärda problemet. Ofta försöker vi lösa det lokalt åt dig så att du snabbt kan komma igång och jobba igen med din mattrailer!