Den kanske viktigaste frågan är vilken energiautonomi som önskas för din matvagn. Autonomi beror på kombinationer av faktorer. Hur länge vill du vara oberoende? Och vilken utrustning har du igång samtidigt och på vilken kraftnivå? Autonomi är särskilt viktigt om du inte alltid kan ansluta dig till strömnätet. Ett system med batteri kan räcka under en begränsad tid, t.ex. för belysning, avgashuven, vattenpumpen och kyldelen. När du installerar utrustning som förbrukar mycket energi räcker det kanske inte ens med en generator. Användningen av ett gassystem, generatorer, batterier och ström under körning, alla med för- och nackdelar. Ofta behövs en kombination. Vi ger dig gärna råd om detta.