Informacje

Homologacja i COC

Czym jest homologacja?

Homologacja to przyznanie aprobaty przez oficjalne władze. Może to być sąd, resort rządowy lub organ akademicki czy zawodowy, z których każdy zwykle pracuje na podstawie zestawu zasad lub standardów, aby określić, czy taka zgoda powinna być udzielona.

Czym jest dokument COC?

Certyfikat zgodności (COC) jest dokumentem potwierdzającym, że wyprodukowany typ pojazdu w momencie jego produkcji spełnia wszystkie niezbędne wymagania techniczne, udokumentowane w odpowiedniej homologacji. Naczepa gastronomiczna wymaga zgodnie z prawem (prawidłowej) homologacji dla UE. Oznacza to, że osoby posiadające certyfikat zgodności mogą zarejestrować przyczepy w dowolnym miejscu w UE.

Homologacja, certyfikat zgodności i firma Le Grand Foodtrailers

Firma Le Grand Foodtrailers jest w pełni niezależnym i akredytowanym w UE producentem przyczep gastronomicznych. Dlatego wszystkie nasze produkty są homologowane w UE i posiadają własny certyfikat zgodności. Dzięki temu nasze przyczepy gastronomiczne mogą być bez problemu zarejestrowane w dowolnym miejscu w UE.

Informacje

Dostawy

W jaki sposób zakupiona przyczepa gastronomiczna zostanie do mnie dostarczona?

Przy zakupie z góry ustalimy, czy odbiorą Państwo przyczepę w jednym z naszych salonów, czy też zostanie ona wysłana bezpośrednio do Państwa.

Informacje

Zasilanie i wyposażenie

Jakie formy zaopatrzenia w energię oferujemy w naszych przyczepach gastronomicznych?

Zasadniczo oferujemy 3 formy zaopatrzenia w energię:

  • 230 V
  • prąd sieciowy 400 Volt
  • Gaz

Jakie są różnice między tymi formami zasilania?

W podstawowym ujęciu zasilanie 220 V jest wystarczające dla wielu urządzeń. Niestety, gdy urządzenia są podłączone do jednego obwodu, wymagają zbyt dużej mocy i to może powodować awarię zasilania. Z tego powodu istnieje możliwość przełączenia na prąd o napięciu 400 Volt.

W niektórych miejscach nie jest możliwe podłączenie przyczepy gastronomicznej do sieci elektrycznej lub prądu o wysokim napięciu. W takim przypadku oferujemy rozwiązanie gazowe.

Ważne jest również, aby wcześniej zastanowić się, jakie opcje energetyczne są dostępne w miejscach, w których używana będzie przyczepa gastronomiczna. Urządzenia zamontowane w przyczepie gastronomicznej mogą być zasilane tylko energią elektryczną lub gazem, a nie jednym i drugim.

Informacje

Prawo jazdy i masa

Jakie są przepisy dotyczące prawa jazdy i holowania przyczepy gastronomicznej?

Przepisy są takie same w całej UE. Czy posiada Pan/Pani prawo jazdy kategorii B? W następujących sytuacjach dopuszczalne jest korzystanie z samochodu:

  • Do holowania przyczepy o maksymalnej masie 750 kg (masa własna + ładowność);
  • Do holowania przyczepy o masie większej niż 750 kg, jeżeli samochód i przyczepa razem nie przekraczają 3.500 kg (masa własna + ładowność).

Co to oznacza dla przyczep Le Grand Foodtrailers?

Przyczepy Le Grand Foodtrailers mają maksymalną masę pomiędzy 1000 a 1300 kg. Jeśli więc masa samochody nie przekracza masy własnej + ładowności powyżej 2200 do 2500 kg, wszystkie nasze przyczepy mogą być prowadzone przez osoby posiadające prawo jazdy kategorii B. Należy pamiętać o maksymalnej masie dopuszczalnej dla samochodu holującego przyczepę.

Informacje

Gwarancja

Jaka jest nasza polityka gwarancyjna?

Wszystkie nasze przyczepy gastronomiczne są dostarczane z 24-miesięczną gwarancją na całą przyczepę.

Gwarancja na zainstalowane urządzenia.

W przypadku zainstalowanych urządzeń stosujemy okres czasu określony przez dostawcę urządzeń.

Jak działa gwarancja?

W przypadku problemów z przyczepą gastronomiczną, wspólnie ustalimy najszybszy sposób usunięcia problemu. Często staramy się rozwiązać problemy lokalnie, aby umożliwić szybki powrót do korzystania z przyczepy gastronomicznej!