De Europese richtlijn 2007/46 / EG omhelst het regelgevend kader, met name voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, en vereist dat alle aanhangwagens die vanaf 29 oktober 2012 in gebruik worden genomen, worden gehomologeerd. Europese typegoedkeuring (of EG-typegoedkeuring van voertuigen) is de handeling waarmee een lidstaat van de Europese Unie certificeert dat een type voertuig, systeem of uitrusting voldoet aan administratieve bepalingen en technische voorschriften. Het Certificaat van Conformiteit (COC), getuigt – zoals de naam suggereert – van de conformiteit van een voertuig met Europese normen en richtlijnen. Dit document wordt door de fabrikant opgesteld als een nieuw voertuig de fabriek verlaat. Het bevat alle informatie en informatie over het voertuig:

  • De naam van de fabrikant.
  • Het chassisnummer, waarvan de eerste drie karakters de WMI-code zijn, een unieke code van de betreffende fabrikant.
  • Het specifieke goedkeuringsnummer.
  • De technische kenmerken van het voertuig.

Le Grand Foodtrailers is een geaccrediteerde trailerfabrikant. Al onze modellen zijn goedgekeurd en voldoen aan de normen. Le Grand Foodtrailers levert u het Certificaat van Overeenstemming.